bogdaniec01 bogdaniec02 bogdaniec03 bogdaniec04 bogdaniec05 bogdaniec06 bogdaniec07 bogdaniec08 bogdaniec09 bogdaniec10
PL EN DE
Znajdujesz się w: Strona główna / Współpraca Gmin

Współpraca Gmin

 

GMINA PARTNERSKA PETERSHAGEN/EGGERSDORF

 - umowa_partnerska.jpg 

Pierwsze spotkanie gmin partnerskich w 2000r.

 - strausberg_1.jpg  - strausberg_2.jpg


STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU

"PRO EUROPA VIADRINA"

 - pro_europa_viadrina_logo.jpg

Gmina Bogdaniec należy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina". Stowarzyszenie to działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz statutu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedziba i biuro mieszczą się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Nowej 5.

Działalność opiera   się   na   pracy   społecznej  reprezentantów zrzeszonych gmin. Celem    Stowarzyszenia    jest    reprezentacja    i    obrona    wspólnych    interesów gmin zrzeszonych w Euroregionie Pro Europa Viadrina oraz współpraca gmin w zakresie: gospodarki komunalnej (budowa   infrastruktury   komunalnej, gazyfikacja wsi, telefonizacja), ochrony środowiska (utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych, oczyszczanie ścieków), ochrony zdrowia (w tym w ramach  samorządowego systemu finansowania służby zdrowia), edukacji (organizacji szkół, kreowania programów oświatowych), kultury i turystyki (organizacja wspólnych imprez, promowanie regionu), komunikacji publicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw gospodarczych, wymianę doświadczeń, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej, prowadzenie poradnictwa w zakresie samorządu terytorialnego, współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów itp., upowszechnianie wiedzy ekologicznej, szerzenie kultury fizycznej i sportu, roztaczanie  opieki  nad  zabytkami  kultury materialnej, w szczególności  obiektów budownictwa i architektury,  popieranie                i rozwijanie idei samorządu terytorialnego, działanie w strukturach Euroregionu Pro Europa Viadrina, podejmowanie   wszelkich   innych   działań   zmierzających   do   urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.

Więcej informacji pod adresem: http://www.euroregion-viadrina.pl/


ZWIĄZEK CELOWY GMIN MG 6           

  - images.jpg

Związek Celowy Gmin MG – 6, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.). W skład Związku wchodzą następujące gminy: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa, Lubiszyn, Santok. Siedzibą związku jest Gorzów Wlkp. Posiada osobowość prawną.  Do jego zadań  należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury technicznej i społecznej oraz turystyki.

Więcej informacji na stronie http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zcg/


UG Bogdaniec
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • OWES
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Lubuskie warte zachodu
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Kraina Szlaków Turystycznych
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Gazeta Lubuska
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Pro Europa Viadrina
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x