bogdaniec01 bogdaniec02 bogdaniec03 bogdaniec04 bogdaniec05 bogdaniec06 bogdaniec07 bogdaniec08 bogdaniec09 bogdaniec10
PL EN DE
Startuje XV edycja Turnieju ˝Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku˝

czytaj więcej

Startuje XV edycja Turnieju ˝Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku˝

Mobilny Punkt Informacyjny w Bogdańcu

czytaj więcej

Mobilny Punkt Informacyjny w Bogdańcu

Bogdanieckie smaki podczas ˝Krzeszyckiej Jesieni˝

czytaj więcej

Bogdanieckie smaki podczas ˝Krzeszyckiej Jesieni˝

Podziękowania

czytaj więcej

Podziękowania

Co dalej z internetem szerokopasmowym ?

czytaj więcej

Co dalej z internetem szerokopasmowym ?

Mammobus przyjedzie do Bogdańca. Dlaczego warto się zbadać?

czytaj więcej

Mammobus przyjedzie do Bogdańca. Dlaczego warto się zbadać?

Example Frame
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Aktualności
 
Startuje XV edycja Turnieju ˝Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku˝
2014-09-19
Startuje XV edycja Turnieju ˝Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku˝
Do 10 października potrwają zapisy do XV edycji Turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku". W nadchodzącej edycji największy Turniej piłkarski dla dzieci w Europie zyska nową kategorię wiekową: U-8. Mecze finałowe rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.
 
˝ OWOCE I WARZYWA W SZKOLE˝
2014-09-19
˝ OWOCE I WARZYWA W SZKOLE˝
Od 6 października ponad 11 tysięcy szkół skorzysta z programu " OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" . W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 do programu zgłosiło się ponad 11,1 tys. szkół podstawowych (82% szkół podstawowych w Polsce), tj. o 245 szkół podstawowych więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. Do programu zgłoszono ponad 1,32 mln dzieci (ok. 95 % dzieci z grupy docelowej), tj. ok. 34 % więcej niż w II semestrze ubiegłego roku szkolnego. W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz od roku szkolnego 2014/2015 do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej. Grupę docelową stanowi 1 389 600 dzieci. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
 
Projekt ˝Gwarancji dla młodzieży˝
2014-09-19
Projekt ˝Gwarancji dla młodzieży˝
4 -10 Hufiec Pracy w Gorzowie Wlkp. wdraża projekt w ramach "Gwarancji dla młodzieży" Projekt jest skierowany do młodzieży zaniedbującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożonej wykluczeniem społecznym, która ma problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się w wieku 16 - 17 lat.
Rekrutacja ma charakter otwarty, umożliwiający wszystkim zainteresowanym osobom zgłoszenie się po pomoc. Pomimo upływu terminu rekrutacji w dniu 15 września 2014r. wciąż są wolne miejsca i można się zgłaszać.
 
UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
2014-09-18
UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.
Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne .

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla producentów dla dotkniętych embargiem rosyjskim. Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r.
 
Mobilny Punkt Informacyjny w Bogdańcu
2014-09-15
Mobilny Punkt Informacyjny w Bogdańcu
Informujemy przedsiębiorców, osoby bezrobotne, osoby zainteresowane założeniem własnej firmy o możliwości skorzystania z konsultacji w Mobilnym Punkcie Informacyjnym w Bogdańcu. Podczas spotkania będziemy będzie można m.in. uzyskać informacje o możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich.
 
Bogdanieckie smaki podczas ˝Krzeszyckiej Jesieni˝
2014-09-15
Bogdanieckie smaki podczas ˝Krzeszyckiej Jesieni˝
Sołectwo Bogdaniec w dniu 14 września 2014 r reprezentowało Gminę Bogdaniec w konkursie kulinarnym ,,Jarmark Smakosza". Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Kraina Szklaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania, podczas obchodów XX Wystawy Rolniczej ,,Krzeszycka Jesień". Potrawa pn. ,,Flaczki z Grzybów" cieszyła się dużym uznaniem wśród osób odwiedzających.
 
Podziękowania
2014-09-15
Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w pomoc w ramach akcji "Zbieramy dla Dominika" od Dominika i jego rodziców.
 
Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG - 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany
2014-09-12
Kolejny etap projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG - 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr zrealizowany
Związek Celowy Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Gorzów Wlkp.) od 02.01.2013 r. do 30.09.2014 r. realizuje projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG - 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w  90 %, w tym 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% Budżetu Państwa. Wkład własny stanowi 10% po połowie finansowy i niefinansowy. Budżet projektu: kwota ogółem: 606 761,95 zł, kwota dotacji: 546 085,76 zł, kwota wkładu własnego: 60 676,19 zł.
 
KOMUNIKAT !
2014-09-12
KOMUNIKAT !
Na podstawie art. 10 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 932/2014 z dnia 29.08.2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2014 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1190), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932/2014 r., Komisja Europejska wstrzymała przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania, zielonych zbiorów i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 ww. rozporządzenia.
W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu 3 września 2014 r. nie będą brane pod uwagę przez Komisję Europejską, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.
 
Co dalej z internetem szerokopasmowym ?
2014-09-12
Co dalej z internetem szerokopasmowym ?
Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela firmy ORANGE obecnie tworzona jest specyfikacja dla poszczególnych punktów dostępowych na terenie naszej gminy. Dokumentacja określi minimalną liczbę obiektów do podłączenia tak, by firma uzyskała tzw. "stopę zwrotu inwestycji". Prowadzone są też wstępne prace nad dostosowaniem istniejącej sieci do wymogów internetu szerokopasmowego. Zakończenie prac związanych z określeniem warunków niezbędnych do zbudowania sieci przewiduje się na początek listopada b.r. o czym firma powiadomi Wójta Gminy.
 
Z pierwszym dzwonkiem rusza wysyłka zaproszeń
2014-09-12
Z pierwszym dzwonkiem rusza wysyłka zaproszeń
Ponad 88 tysięcy zaproszeń na bezpłatne badania cytologiczne niebawem trafi do domów Lubuszanek. – Nie wyrzucajcie ich do kosza!
Co roku do mieszkanek województwa lubuskiego trafiają zaproszenia na bezpłatną cytologię. Na badania zgłasza się tylko dwadzieścia kilka procent kobiet. Tymczasem np. w Szwecji, za takie badania się płaci, a zgłasza się zdecydowana większość kobiet. – Drogie Panie, pamiętajcie, że profilaktyka to zdrowie. Zaniedbywanie tej kwestii oznacza z kolei krytyczne skutki. Chcesz żyć, badaj się - podkreśla Adam Ostrowski, z-ca dyrektora ds. lecznictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
 
OGŁOSZENIE
2014-09-11
OGŁOSZENIE
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/247/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, podaje się do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec
na rok 2015.
 
UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
2014-09-11
UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
Agencja Rynku Rolnego informuje, że korekty powiadomień są tylko i wyłącznie uzupełnieniem wcześniej złożonych powiadomień.
Korekta nie może zmieniać danych, które zostały zapisane przez producenta w powiadomieniu złożonym od 18 sierpnia do OT ARR tzn.:

• Ilości produktu,
• Rodzaju produktu,
• Powierzchni,
• Sposobu operacji, które zamierzają przeprowadzić powiadamiający.

W przypadku gdy producent chce zmienić ww. dane ma obowiązek złożyć nowe (kolejne) powiadomienie do Oddziału Terenowego ARR.
 
Uwaga! Rekompensaty za koszty transportu i pakowania
2014-09-11
Uwaga! Rekompensaty za koszty transportu i pakowania
Agencja Rynku Rolnego informuje, że koszty transportu i pakowania przy operacjach wycofania z przeznaczeniem na cele bezpłatnej dystrybucji zarówno w przypadku działań realizowanych przez organizacje producentów (realizujących programy operacyjne) jak i producentów indywidualnych będą rekompensowane za środków finansowych UE.
 
Mammobus przyjedzie do Bogdańca. Dlaczego warto się zbadać?
2014-09-11
Mammobus przyjedzie do Bogdańca. Dlaczego warto się zbadać?
Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka Piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – jednego z Narodowych Programów Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zachęcamy do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek.
 
Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014
2014-09-09
Targi Ekologiczne EKO Kołobrzeg 2014
Pragniemy zaprosić do uczestnictwa wszystkie zainteresowane osoby sposobami Finansowania Inwestycji Proekologicznych.
Polska Fundacja Ekologiczna we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje I Międzynarodowe Forum Ekologiczne, które odbędzie się w dniach 16-18 września 2014 roku w Kołobrzegu. W ramach I Międzynarodowego Forum Ekologicznego odbędą się także Targi ekologiczne.
Najważniejszym punktem Targów będzie Centrum Informacyjne Finansowania Inwestycji Proekologicznych, w którym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także Banku Ochrony Środowiska będą udzielali informacji na temat finansowania inwestycji.
 
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x